L

Kostreform
Postboks 420, 2051 Jessheim

postnordisk@kostreform.no


Hjemmeside:
Kostreform.no

w

Dette er Kostreform!

Foreningen Kostreform er initiativtaker til dette oppropet. Målet for aksjonen er å få helsepolitikerne til å åpne øynene for lavkarbo kosthold som behandling og forebygging i helsevesenet. Oppropet skal presenteres og overleveres helseministeren og stortingets helse- og sosialkomite en gang i løpet av 2019.

12.04.201610:03 Tore Olsen

Tusenvis har spist seg friske!

Det finnes tusenvis av folk som oppnår store helsegevinster med lavkarbo kosthold. Samtidig viser nyere forskning at lavkarbo faktisk virker for mange. Det er på høy tid at helsemyndighetene anerkjenner lavkarbo som en aleternativ behandling av livsstilsykdommer. 

Om Kostreform

Kostreform er en uavhengig helsepolitisk forening basert frivillig arbeid. Formålet er å gjøre befolkningen friskere. Den er basert på individuelt medlemskap fordelt på alle fylker. Antall medlemmer er ca. 1700. 

Foreningen er finansiert ved medlemskontingent og alt arbeid i regi Kostreform gjøres på dugnad. Medlemmenes engasjement er i hovedsak drevet av overbevisende forbedringer av egen helse etter omlegging til et karbohydratredusert og fettrikt kosthold. Erfaringer som også underbygges av nyere forskning. Kostreform har også etterhvert fått bra oppslutning blant leger, ernæringsfysiologer og personell innen akademia og helsevenet. 

Du kan lese mer om Kostreform og våre kostholdsråd her!